Szkoła Matematyki Poglądowej

Szkoły Matematyki Poglądowej to ogólnopolskie konferencje, których celem jest propagowanie matematyki i kultury matematycznej. Wygłaszane na nich wykłady poświęcone są matematyce żywej, nie kryjącej się wśród formalizmów, przystępnej dla nie-specjalistów. Szkoły organizuje Ośrodek Kultury Matematycznej przy wsparciu matematyków z uczelni wyższych całego kraju.

Szkoły są otwarte dla wszystkich, którzy są z matematyką związani, niezależnie od tego, czy jej uczą, uprawiają ją, piszą o niej, czy tylko się nią pasjonują. Szczególnie mile widziani są młodzi matematycy, którzy uczą, bądź chcą uczyć, w szkołach wyższych.

Szkoły Matematyki Poglądowej odbywają się dwa razy do roku, zawsze w ostatni weekend stycznia i sierpnia (weekend przedłużony do 5 dni — od piątku rano do wtorku w południe), zazwyczaj niedaleko Warszawy.

Zasadniczą częścią każdej ze Szkół są 24 wykłady trwające po 45 minut i dwa dłuższe. Każda Szkoła ma temat przewodni, z którym związane są poszczególne odczyty. Wśród wykładowców, których jest zazwyczaj 26, są najlepsi popularyzatorzy matematyki w Polsce oraz zaproszeni goście — wybitni specjaliści z dziedzin pozamatematycznych.

Tradycyjnie w czasie każdej ze Szkół ma miejsce także konkurs na Wzorowego Słuchacza oraz głosowanie na najlepszy wykład. Zwycięzca tego ostatniego zostaje na początku kolejnej Szkoły odznaczony Medalem Filca oraz wygłasza wykład inaugurujący.

W trakcie Szkół kwitnie także życie kuluarowe, stałymi punktami programu są w lecie ognisko, a zimą bal. W Szkołach uczestniczy średnio 60 osób.Tych z Państwa, którzy chcieliby samodzielnie zadysponować jednym procentem swojego podatku, prosimy o rozważenie koncepcji, by przeznaczyć go na leczenie Alusi Nowickiej

http://alicja-nowicka.blog.onet.pl

Alusia, o której mowa na tej stronie, bardzo poważnie chora, jest wnuczką wielokrotnego prelegenta i uczestnika Szkół OKM, Andrzeja Dąbrowskiego z Wrocławia.Aktualności

Najbliższa, 54. Szkoła, tym razem pod hasłem Kolorowa matematyka, odbędzie się 25-30 sierpnia 2016 w ośrodku Centrum Badań i Edukacji Statystycznej GUS w Jachrance (nad Jeziorem Zegrzyńskim).

Gdy myślimy o kolorach, matematyka raczej nie jest pierwszym skojarzeniem, które przychodzi nam na myśl. Matematycy używają wielu sposobów na wyróżnianie badanych obiektów, często właśnie przez nadawanie im kolorów. Niemniej matematyka jest kolorowa nie tylko dlatego, że matematycy używają kolorowania jako wygodnego narzędzia. W czasie Szkoły zastanowimy się nad rolą kolorów w matematyce i nie tylko.

Koszt udziału w Szkole (noclegi, wyżywienie, opłata konferencyjna) wynosi 600 zł.

Opłatę za udział w Szkole należy wpłacić do 31 lipca 2016 r. na konto:

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bank Pekao S.A.
I O/Siedlce
19124026851111000036563195

z dopiskiem 54. Szkoła Matematyki Poglądowej.

Zgłoszenie udziału prosimy kierować na adres okm@uph.edu.pl do 10 lipca 2016 r.

Potwierdzenie wpisania na listę uczestników prześlemy po otrzymaniu zgłoszenia.

Szkoła jest dofinansowana przez Warszawskie Centrum Nauk Matematycznych.


Pojawił się harmonogram 54. Szkoły.


O wszystkich zmianach i nowościach będziemy informowali na naszym profilu:

https://www.facebook.com/SzkMatPog